Tescil Belgesine ulaşmak için tıklayın.

Bitki için önemli elementlerinden bir tanesi kükürttür (sülfür). Birçok bitki tarafından fosfor ihtiyacına yakın miktarlarda tüketilir.

İhtiyaç duyulan bitkilerde, yeterli miktarlarda kükürt sağlanması hayati öneme sahiptir ve bitkilerde azot metabolizması, protein sentezi gibi verim ve kaliteye öncülük eden faaliyetlerde kullanılır.

Yüksek verim ve daha kaliteli ürünler için azot ve kükürtün yeterli oranlarda birlikte uygulanması gerekir. Besin elementlerinin alımı üzerine yapılan çalışmalar bu iki elementin bitkiler tarafından genelde aynı zamanlarda kullanıldığını göstermiştir.

YaraVera Amidas, her bir granülde, verim ve hasat kalitesi için en etkili oranlarda ve uygun formda azot ve kükürt içerir.

Bitkiler sinerjiden faydalanırlar
 • Birçok bitki için en iyi N:S oranı 7:1 dir. YaraVeraTM Amidas üstün özellikli bir azot ve kükürt gübresidir.
 • Bitkisel üretimde geniş bir yelpaze için ideal gübredir.
 • Suda tamamen çözünen alınabilir özel kükürt bileşimi ile alım hızı ayarlanmış azot içerir.
 • Daha etkili bir azot kaynağıdır. Örnek: Azot içeriği bakımından yakın olan normal üreye oranla buharlaşma kaybı çok daha düşüktür

 • Farkı ortaya çıkartan özel birleşim

  YaraVeraTM Amidas ile besin elementi kayıpları azalırken, bitkiye istikrarlı şekilde sağladığı, dengeli azot ve kükürt oranıyla yüksek verim ve kaliteli ürün almanızı ÖP seviyededir, fakat diğer gübrelerle yapılan kükürt uygulamalarına dikkat edilmesi gerekir. Gereğinden fazla uygulanan kükürt toprakta besin elementleri arasında dengesizliklere ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi katyonların alımında zorluklara neden olabilir.

  YaraVeraTM Amidas’ın içeriğindeki sülfür formülasyonu amonyum salınımını yaklaşık %30-40 oranında riski fazladır (atmosferik amonyak gaz kayıpları). Normal ürede dönüşüm esnasında amonyak olarakbuharlaşma kayıpları toplam azot olarak %15-50 arasındadır. Bu oran toprak nemi, pH, sıcaklık ve çeşidine göre değişir.


  İçerik

  Toplam Azot (N) %40
  Amonyum Azotu (NH4) %5
  Üre Azotu (NH2) %35
  Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO3) %14
  Suda Çözünür Kükürt (S) %5,6

  YaraVera Amidas uygulama oranları ve zamanlaması

  Daha etkin azot alımı olması nedeniyle YaraVera Amidas kullanımında, normal üreye göre uygulanan toplam azot miktarı %10-20 oranında azaltılabilir.

  Granül Sinerji: Azot ve Kükürt

  İçeriğindeki oranlı kükürt sayesinde bitkiler YaraVera’nın azotunu çok daha kolay özümseyebilirler.

  YaraVera Amidas tarla bitkilerinde taban gübresi olarak uygulanacak ise tek seferde dekara 25 kg'ın üzerinde atılması önerirlmez. İhtiyaca göre kalan miktar daha sonra üst gübreleme olarak verilir. Bölünerek yapılan uygulamalar daha düzenli besin sağlayacağı için hem protein miktarını hem de protein kalitesini arttırır, daha kaliteli ve verimli bir hasat sağlanmış olur.


  Tavsiye Edilen Doz

  İçerik Doz (kg/da)
  Muz 25-50
  Pamuk 15-25
  Mısır 30-40
  Tahıllar 20-30
  Sorgum 20-25
  Çeltik 15-30
  Kanola 30-40
  Şeker Pancarı 10-20
  Mera 30-40
  Çim 15-25

  YaraVera, Yara'nın Hollanda'da bulunan Avrupa'nın en büyük gübre fabrikası Sluiskil'de son teknoloji ile ISO 9002 kalite standartlarında üretilmiştir.

  Garanti ve Yükümlülük

  Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünü etikette yazılı kimyasal özellikleri uygunluğunu garanti etmektedir. Etiketteki talimatların güvenilirliği yapılan denemelere dayanmaktadır. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.


  Bize ulaşın

  Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı