Doktor Tarsa Tarım Nutribella Foliar Urea; azot içeriği üre (NH2) olan ve bileşimindeki organik amin formundaki biürenin %0,25’den düşük olduğu özellikle biüreye duyarlı bitki yetiştiriciliğinde kullanılan bir yaprak gübresidir.

Tescil Belgesine ulaşmak için tıklayın.

İçerik
% w/w
Üre Azotu
46
Biüre
0,25 (max.)

Kültür bitkilerinde yapraktan yüksek dozlarda azot verilmesi istendiği takdirde bunun tercihen amin azotu olması istenir, bu kaynak da üredir. Biüre, ürenin üretimi sırasında oluşan bir yan ürün olup, bitkilerde toksisitenin ana nedeni olan maddedir. Taban gübresi olarak kullanılan normal ürede biüre oranı %1-2 civarındadır. Bu oranda biüre içeren ürenin yapraklara %1’lik pülverizasyonu halinde bitkilerde fitotoksisite meydana gelir. Düşük doz uygulaması halinde ise bitkilerin özel durumlarda ihtiyaç duydukları yüksek azot oranlarını veremeyiz. Dolayısıyla yaprak gübresi olarak üre kullanacaksak, ve ayrıca hızlı ve yüksek dozda azot yüklemesi yapmak istiyorsak kullanılan ürede biüre oranının %0,3’ün altında olması gerekir. Nutribella Foliar Urea’da bu oran %0,25’in altındadır. Nutribella Foliar Urea özel üretim prosesi ve düşük biüre içeriği ile azot gereksiniminin yüksek olduğu dönemlerde uygulanacak bazı bitkilerde %1,5 dozunda dahi yaprak gübrelemesi yapma olanağı sağlar.


Nutribella Foliar Urea, azot içeriği üre (NH2) olan ve bileşimindeki organik amin formundaki biürenin %0,25’den düşük olduğu özellikle biüreye duyarlı bitki yetiştiriciliğinde kullanılan bir yaprak gübresidir.


Nutribella Foliar Ure özellikle aşağıdaki bitkiler için geliştirilmiştir:

  • Narenciye Türleri (portakal, limon, mandarin vb.)
  • Kesme Çiçek (gerbera, karanfil)
  • Çilek
  • Pamuk
  • Zeytin

Uygulama zamanı


Narenciyelerde: Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 1000g / 100L su ile, 2 uygulama.


Sera Sebzelerinde: Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 500g / 100L su ile olmak üzere 2 uygulama.


Kesme Çiçeklerde: Dikimden sonra kardeşlenmeyi ve pinç uygulamasını takiben 500g / 100L su ile.

Çilek: 500g /100L su ile.

Meyve ağaçları: 1000g / 100L su ile, 1 uygulama, gerekirse ek uygulamalar yapılabilir.


Bunların haricinde kökten azot verilemediği veya bitki tarafından alınamadığı durumlarda; yapraktan yüksek azot yüklemesi yapılmak istenen her bitkide kullanılabilir. İstenilirse topraktan da uygulanabilir.Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı