Bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler, nişasta ve azot metabolizması için önemlidir . Çinko Tryptophan-amino asit sentezini kontrol eder, bu da önemli bir büyüme hormonu olan oksini uyarır.

Tescil Belgesine ulaşmak için tıklayın.

Hunter Zn 15

ÇİNKO ŞELATI EDTA ZN %15
Yapraktan ve Topraktan uygulama preparatı

İçerik

  • Şelatlı Çinko
  • Zn %15 EDTA
  • % 100 Suda çözünür

Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu

Bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler, nişasta ve azot metabolizması için önemlidir . Çinko Tryptophan-amino asit sentezini kontrol eder, bu da önemli bir büyüme hormonu olan oksini uyarır.


Çinkonun Topraktaki Yarayışlılığı

Çinko çoğu zaman toprak organik komplekslerine tutulu durumdadır ve yüksek pH bitkiye yarayışlı çinko oranını düşürür. Ayrıca aşırı fosfor uygulamaları da bitkilerde çinko noksanlığına sebep olur.

Çinko Noksanlığına Hassas Ürünler ;

Buğday, mısır, pamuk, çeltik, arpa, yulaf, fasulye, yeşil sebzeler, narenciye, üzüm, elma, armut.


Çinko Noksanlığı

Çoğu durumda bitkilerde kısa boğum arası oluşumu ve yapraklarda kloroz görünümü çinko noksanlığının belirtileridir. Yapraklarda sarı küçük lekeler belirir. Meyve ağaçlarında bir sonraki sezon göz, tomurcuk ve sürgünler ölür, yapraklar erkenden dökülür. Bitki büyümesi gecikir, hücre büyümesi aksar.


Tavsiye Edilen Doz

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI
Buğday, Arpa, Yulaf, Soya, Y.Fıstığı, Mısır, Fasulye, Bezelye, Çeltik, Sorgum, Pamuk, Şeker Pancarı Topraktan 200-400 g/da
Yapraktan 300 g/100L Tohumdan 200 g/100kg
Topraktan: Dikimden hemen önce noksanlık giderilinceye kadar her yıl, tekrar görülmemesi için 3 yılda bir uygulanır.
Yapraktan: Bitkide yeterli yaprak geliştiğinde hemen (Erken devrede) püskürtülür. Noksanlık Belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.
Narenciye Yapraktan
100 g/100L
Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Gerekiyorsa tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan hemen önce uygulanmaz.
Zeytin Yapraktan
150 g/100L
İlkbaharda uyanma ile birlikte uygulanır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Elma, Armut Yapraktan
100 g/100L
Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır. Hasattan sonra tekrarlanır.
Kayısı, Şeftali, Erik Yapraktan
100 g/100L
Topraktan
ağacın iriliğine göre 0,5 - 1 kg / Ağaç
Hasattan sonra uygulanır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Yapraklar yanabilir. Aşırı eksiklik durumunda Pülverizatör, Enjektör veya süzgeçle yerden düzenli olarak uygulanır.
Ceviz ve Kiraz Yapraktan
80 g/100L
Çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara uygulanır. 2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.
Sebzeler (Domates, biber vb.) Yapraktan
100 g/100L
Topraktan 200g/da
Sebzelerde gerektiği her dönem kullanılabilir.


Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:

Sebzeler, Süs Bitkileri Meyve Ağaçları, (Ağaç büyüklüğüne göre)
0,1 - 0,3 kg / da 10 - 80 g / bitki

Hunter FE

Topraktan uygulama preparatı
DEMİR ŞELATI EDDHA Fe %6

İçerik

  • Şelatlı Demir
  • Fe % 6 EDDHA
  • % 100 Suda çözünür

Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu

Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil sentezi için önemlidir.


Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak demir içeriğine kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise yarayışlı demir miktarı daha da azdır. Noksanlık aşırı kireçleme ve ağır metallerin varlığında daha da artar. Yüksek manganda demir noksanlığına sebep olur.


Demir Noksanlığına Hassas Ürünler ;

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.


Demir Noksanlığı

Demir bitkide immobil olduğu için kloroz önce genç yapraklarda görünür. Tahıllarda ise noksanlık belirtileri kendini yaprak boyunca sarı ve yeşil boyuna çizgiler olarak gösterir.


Tavsiye Edilen Doz

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYELER DOZ
Fidanlar 10 - 20 g
Meyveye yeni başlayan ağaçlar 50 g
Mahsül veren ağaçlar (normal verim) 80 - 100 g
Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim) 100 - 150 g
Narenciye (büyük ağaçlar) 100 - 150 g
Bağlar (omca başına) 10 - 20 g
Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.) 500 g/da
Tek yıllık / Çok yıllık çiçekler (Krizantem, gerbera vb.) 600 g/da
Çilek, Ahududu 500 - 1000 g/da
Sebzeler 250 - 350 g/da
Tarla bitkileri 250 - 350 g/da

Hunter-Combi

ŞELATLI MİKRO BESİN MADDESİ KARIŞIMI
Yapraktan ve Topraktan uygulama preparatı
(Demir, Çinko, Mangan, Bor, Bakır, Molibden)

İçerik

Suda çözünür   Bor (B) : % 0.8
Suda çözünür   Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 0.5
Suda çözünür   Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 4
Suda çözünür   Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 3
Suda çözünür   Molibden (Mo) : % 0.1
Suda çözünür   Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 4

Mikro Elementlerin Bitkilerdeki Fonksiyonu

Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişimi için gereklidirler. Bitkide çeşitli metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar.


Mikro Elementlerin Topraktaki Yarayışlılığı

Yoğun tarım yapılan durumlarda, noksanlıklarda, alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen çeşitli ürünlerde uygulanması gerekir. Toprakta çeşitli faktörlerden dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen mikro elementler doğru kombinasyon ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan uygulanır.


Mikro Element Noksanlığına Hassas Ürünler;

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.


Mikro Elementler Noksanlığı

Mikro element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil bozukluğu lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder. Bitki büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.


Tavsiye Edilen Doz

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan 50-100 g/100L su Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile.
Elma, Armut 80-100 g/100L su Çiçeklenme öncesi, meyve ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası.
Şeftali, Kayısı, Kiraz 50-100 g/100L su Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası.
Tahıllar 300 g/100L su Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi en az 50 L/da su ile.
Narenciye 75 g/100L su İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında.
Pamuk 300 g/100L su Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30L/da su ile.
Üzüm 100 g/100L su Çiçeklenme öncesi.
Yer fıstığı soya 150 g/100L su Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonrası
Mısır 300 g/100L su 4-6 yaprak döneminde. En az 30L/da su ile.
Soğan 200 g/100L su 4 yaprak döneminde. 14 gün ara ile 3 uygulama.
Patates 100 g/100L su Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama.
Çeltik 200 g/100L su Kardeşlenme başlangıcında ve 1 ay sonra.
Şeker Pancarı 70-100 g/100L su 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra.
Kavun, Karpuz 150 g/100L su Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile.
Fındık 100 g/100L su Yaprak teşekkülünü takiben ve 1 ay sonra.
Süs Bitkileri 50-100 g/100L su Büyüme başlangıcında ve 2 hafta ara ile.

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:

Sebzeler, Süs Bitkileri Meyve Ağaçları, Bağ (Ağaç büyüklüğüne göre)
0,2 - 0,5 kg / da 20 - 100 g / bitki

Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı