Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta ve azot metabolizması için önemlidir. Çinko tryptophan-amino asit sentezini kontrol eder, bu da önemli bir büyüme hormonu olan oksini uyarır.

Tescil Belgesine ulaşmak için tıklayın.

Docto-Zinc 15

Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu

Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta ve azot metabolizması için önemlidir. Çinko tryptophan-amino asit sentezini kontrol eder, bu da önemli bir büyüme hormonu olan oksini uyarır.


Çinkonun Topraktaki Yarayışlılığı

Çinko çoğu zaman toprak organik komplekslerine tutulu durumdadır ve yüksek pH bitkiye yarayışlı çinko oranını düşürür. Ayrıca aşırı fosfor uygulamaları da bitkilerde çinko noksanlığına sebep olur.


Çinko Noksanlığına Hassas Ürünler

Buğday, mısır, pamuk, çeltik, arpa, yulaf, fasulye, yeşil sebzeler, narenciye, üzüm, elma, armut.


Çinko Noksanlığı

Çoğu durumda bitkilerde kısa boğum arası oluşumu ve yapraklarda kloroz görünümü çinko noksanlığının belirtileridir. Yapraklarda sarı küçük lekeler belirir. Meyve ağaçlarında bir sonraki sezon göz, tomurcuk ve sürgünler ölür, yapraklar erkenden dökülürler. Bitki büyümesi gecikir, hücre büyümesi aksar.


İçerik

  • Çinko (Zn) %15 EDTA
  • % 100 Suda çözünür

Tavsiye Edilen Doz
ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI
Buğday, Arpa, Yulaf, Soya, Y.Fıstığı, Mısır, Fasulye, Bezelye, Çeltik, Sorgum, Pamuk, Şeker Pancarı Topraktan 200-400 g/da
Yapraktan 100-200 g/da Tohumdan 200 g/100 kg
Dikimden hemen önce noksanlık giderilinceye kadar her yıl, tekrar görülmemesi için 3 yılda bir uygulanır. Bitkide yeterli yaprak geliştiğinde hemen (erken devrede) püskürtülür. Noksanlık belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.
Narenciye Yapraktan
100-200 g/da
Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Gerekiyorsa tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan hemen önce uygulanmaz.
Zeytin Yapraktan
100 g/da
İlkbaharda uyanma ile birlikte uygulanır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Elma, Armut Yapraktan
100 g/da
Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır. Hasattan sonra tekrarlanır.
Kayısı, Şeftali, Erik Yapraktan
100 g/da
Topraktan
ağacın iriliğine göre 0,5 - 1 kg/ağaç
Hasattan sonra uygulanır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Yapraklar yanabilir. Aşırı eksiklik durumunda pülverizatör, enjektör veya süzgeçle yerden düzenli olarak uygulanır.
Ceviz ve Kiraz Yapraktan
50-200 g/da
Çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara uygulanır. 2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:

Sebzeler, Süs Bitkileri Meyve Ağaçları (Ağaç büyüklüğüne göre)
0,1 - 0,3 kg / da 10 - 80 g / bitki

Docto-Fer

Topraktan uygulama preparatı

Demirin Bitkilerde Fonksiyonu

Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil sentezi için gereklidir.


Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak demir içeriğine kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise yarayışlı demir miktarı daha da azdır. Noksanlık aşırı kireçleme ve ağır metallerin varlığında daha da artar. Yüksek mangan da demir noksanlığına sebep olur.


Demir Noksanlığına Hassas Ürünler

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.


Demir Noksanlığı

Demir bitkide immobil olduğu için kloroz, önce genç yapraklarda görünür. Tahıllarda ise noksanlık belirtileri kendini yaprak boyunca sarı ve yeşil boyuna çizgiler olarak gösterir.


İçerik

  • Demir (Fe) % 6 EDDHA
  • % 100 Suda çözünür
Tavsiye Edilen Doz
MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYELER DOZ
Fidanlar 10 - 20 g / ağaç
Meyveye yeni başlayan ağaçlar 20 - 50 gr / Ağaç
Mahsül veren ağaçlar (normal verim) 80 - 100 g / ağaca
Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim) 100 - 150 g / ağaç
Narenciye (büyük ağaçlar) 100 - 150 g
Bağlar (omca başına) 10 - 20 g
Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.) 500 g / da
Tek yıllık / Çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.) 600 g / da
Çilek, Ahududu 500 - 1000 g / 100 m. sıraya
Narenciye (büyük ağaçlar) 100 - 150 g
Sebzeler 250 - 350 g / da
Tarla bitkileri 250 - 350 g / Da

Docto-Combi

Yapraktan ve topraktan uygulama preparatı

Mikro Elementlerin Bitkilerde Fonksiyonu

Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişimi için gereklidirler. Bitkide çeşitli metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar.


Mikro Elementlerin Topraktaki Yarayışlılığı

Yoğun tarım yapılan durumlarda, noksanlıklarda, alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen çeşitli ürünlerde uygulanması gerekir. Toprakta çeşitli faktörlerden dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen mikro elementler doğru kombinasyon ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan uygulanır.


Mikro Element Noksanlığına Hassas Ürünler

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.


Mikro Element Noksanlığı

Mikro element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil bozukluğu lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder. Bitki büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.


İçerik

  • Suda çözünür     Bor (B) : % 0.4
  • Suda çözünür     Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 0.5
  • Suda çözünür     Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 6
  • Suda çözünür     Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 2.5
  • Suda çözünür     Molibden (Mo) : % 0.1
  • Suda çözünür     Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 3

Tavsiye Edilen Doz
ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI
Sebzeler (Domates,Hıyar, Patlıcan vb.) 50 - 100 g / 100 L su Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile
Narenciyeler 50 - 100 g / 100 L su Çiçeklenme öncesi, Haziran meyve dökümünden önce, yaz sürgününde
Elma, Armut vb. 50 - 100 g / 100 L su Meyveler ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde
Şeftali, Kayısı, Kiraz vb. 50 - 100 g / 100 L su Çiçeklenme sonrası ve 2 hafta sonra
Bağ 100 - 200 g / 100 L su Salkımların kapanmasından hemen önce ve 2 hafta ara ile 1-2 uygulama
Çeltik 300 g / 100 L su Kardeşleme başlangıcında, Sapa kalkma döneminde ve 1 ay sonra
Mısır 300 g / 100 L su Bitki 40-50 cm boyda iken
Pamuk 200 g / 100 L su Taraklanmadan önce ve takriben 2 hafta sonra
Şeker Pancarı 300 g / 100 L su 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra
Soğan 250 g / 100 L su Dikimden 30 gün sonra ve takiben 2 hafta sonra
Yer fıstığı - Soya 250 g / 100 L su Çiçek tomurcuğu döneminde ve takiben 2 hafta sonra
Kavun, Karpuz 200 g / 100 L su Çıkıştan 1-2 ay sonra takiben 1-2 hafta ara ile
Süs Bitkileri 50 - 100 g / 100 L su Büyüme başlangıcı ve takiben 2 hafta ara ile
Fındık 50 - 100 g / 100 L su Yaprak teşekkülünde ve takiben 1 ay sonra
Buğday 300 g / 100 L su Kardeşleme döneminde

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:

Sebzeler, Süs Bitkileri Meyve Ağaçları (Ağaç büyüklüğüne göre)
0,2 - 0,5 kg / da 20 - 100 g / bitki

Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı