Çok iyi bir azot ve fosfor kaynağıdır. Bitkilerde erken dönemde çiçeklenme ve kök gelişimini teşvik eder. Fosfor’un yanında bitkilerin erken dönemde gereksinim duyduğu azot içeriği sayesinde bitkilerde sorunsuz bir gelişime yardımcı olur.

Tescil Belgesine ulaşmak için tıklayın.

Keymag Coral | NP gübresi

14–55–00

İçerik

Elementler % w/w
Azot (N) 14
Fosfor (P2O5) 55

Çok iyi bir azot ve fosfor kaynağıdır. Bitkilerde erken dönemde çiçeklenme ve kök gelişimini teşvik eder. Fosfor’un yanında bitkilerin erken dönemde gereksinim duyduğu azot içeriği sayesinde bitkilerde sorunsuz bir gelişime yardımcı olur.


Keymag Violet | PK gübresi

0–41–21+3MgO

İçerik

Elementler % w/w
Fosfor (P2O5) 41
Potasyum (K2O) 21
Magnezyum (MgO) 3

Bahçe bitkileri ve seralarda fosfor, potasyum, magnezyum gibi makro ve mezo, bitki besin elementi ihtiyaçlarını gideren ve tamamen suda çözünen, topraktan uygulanan katı formda gübredir. Bitkilerin ekim/dikimini takiben, erken gelişme dönemlerinde ve yüksek fosfor ihtiyacı olan her dönemde suda eritilerek kullanılabilir. Asidik karakterli bir gübre olması nedeniyle alım etkinliği yüksektir. Diğer elementlerinde alımına fayda sağlar.


Keymag Ruby | NK gübresi

10–00–40+2MgO

İçerik

Elementler % w/w
Azot (N) 10
Potasyum (K2O) 40
Magnezyum (MgO) 2

Azot ve potasyum içermesinin yanında magnezyum içeriği ile bitkilerde verim artışına yardımcı olur.Meyve oluşumundan sonra hasada kadar kullanılabilir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasından dolayı meyve içini doldurur ve kaliteyi artırmada etkilidir.


Keymag Indigo | K gübresi

00–00–30+8MgO

İçerik

Elementler % w/w
Potasyum (K2O) 30
Magnezyum (MgO) 8
*Kükürt içerir

Olgunlaşma döneminde uygulanan bir gübredir. İçeriğindeki yüksek potasyum ve magnezyum sayesinde bitkilerdeki verimi artışına katkı sağlar. Ayrıca olgunlaşma döneminde meyve rengini artırmada etkilidir.


Keymag Green | PK gübresi

00–40–30+2,2MgO

İçerik

Elementler % w/w
Fosfor (P2O5) 40
Potasyum (K2O) 30
Magnezyum (MgO) 2,2

Fosfor ve potasyumu aynı anda bitkiye sunan bir gübredir. Çiçek ve meyvenin devam ettiği dönemlerde ve sıcakta bitki boyunu kontrol etmek için erken dönemde uygulanabilir. Ayrıca magnezyum içermesinden dolayı bitkilerin her dönem magnezyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.


Kullanma Dozu

Topraktan sulama suyu ile 400-1200 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı